วีซ่าสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

หากคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่านถูกปฏิเสธโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย หรือท่านกำลังยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ท่านอาจต้องพิจารณาบริการของเราเพื่อช่วยในการเตรียมคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่าน

เราดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และมีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการให้บริการยื่นคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาแก่ลูกค้าในประเทศไทย

วีซ่าเยี่ยมเยียนสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ประเภทวีซ่าค่าบริการ USD
วีซ่าธุรกิจ B1$350
วีซ่าท่องเที่ยว B2$350
วีซ่านักเรียน F1$350

วีซ่าครอบครัวสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ประเภทวีซ่าค่าบริการ USD
วีซ่าคู่หมั้น K1$1,500
วีซ่าคู่สมรส CR1$1,500
วีซ่าคู่สมรส IR1$1,500
วีซ่าครอบครัว IR5$1,500
วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1$1,500

วีซ่านักลงทุนสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ประเภทวีซ่าค่าบริการ USD
วีซ่านักลงทุน E1$2,500
วีซ่านักลงทุน E2$2,500
วีซ่านักลงทุน EB5$10,000

วีซ่าทำงานสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ประเภทวีซ่าค่าบริการ USD
วีซ่าทำงานชั่วคราว B1$750
วีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1$750
วีซ่าทำงาน H1B$2,500
วีซ่าฝึกอบรม H3$2,500
วีซ่านางแบบแฟชั่น H1B3$2,500
วีซ่าโอนย้าย L1$2,500
วีซ่าพิเศษ O1$2,500
วีซ่านักกีฬา P1$2,500
วีซ่านักกีฬา P1$2,500
วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1$2,500
วีซ่าศิลปิน P2$2,500
วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2$2,500
วีซ่าศิลปิน P3$2,500

ลิงค์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย